Jdi na obsah Jdi na menu
 


Březinská kronika

 

KRONIKA OBCE BŘEZINKA 1965-2005-PRACOVNÍ VERZE

Kronika 1864-1964 ve dvou kopiích k zapůjčení v obci na níže uvedené adrese.

POJĎME DOPSAT KRONIKU OBCE

BŘEZINKA !!!

 

Vážení spoluobčané,pamětníci,rodáci a vůbec přátelé obce Březinka pod Bezdězem.

Po mnoha letech se mi po různých matrikách a úřadech podařilo nashromáždit podklady k doplnění Březinské kroniky,která se nedopisuje od roku 65.Tyto podklady nejsou kompletní a také mnoho událostí z let po tomto roce mi uniklo,nebo si je pro své mládí nemohu pamatovat.

Proto Vás vyzývám-staňte se spoluautory kroniky za posledních 40 let! Z podkladů jsem vytvořil „kostry“kroniky po desetiletích do r.89,od r.90 po roce.Zde jsou všechna narození,úmrtí a svatby,které se mi podařilo zjistit.Také některé události z naší obce,které se mi podařilo zaznamenat.Tyto „kroniky“ by se měly ve dvou-třech exemplářích předávat v obci od chalupy k chalupě a na volné listy by občané mohli doplnit chybějící.Nebojte se v těchto obtazích označovat chybné údaje a psát poznámky na přiložené volné listy.Když nebudete chtít,aby Vaše poznámky viděli následující „dopisovatelé“,můžete je přinést osobně nebo poslat na mail.Musíte však počítat s tím,že pokud budou vaše připomínky v konfliktu s jinou osobou,budu ho kontaktovat a zeptám se na podrobnosti z druhé strany.Nikde v kronice nebude psáno(pokud si to nebudete výslovně přát)kdo co napsal.Anonymní poznámky nejsou přípustné!Nebojte se napsat i to,co se Vám na kronice nelíbí-pravdivost údajů,chyby ap.Mělo by to být tak,že toto je tak 10% kroniky a zbytek by mělo být 90% Vašich!

Ani přespolní nejsou vyloučeni,Kronika je zveřejněna na internetu na adrese:http://BRKRONIKA.UNAS.CZ,příspěvky zasílejte na:andrs.lubos@seznam.cz,nebo:L.Andrš,Březinka 8.

Dále prosím vlastníky jakýchkoliv fotografií z Březinky let minulých k oskenování-obratam(i na počkání)vrátím!

V Březince dne 25.2.2006 Lubomír Andrš,OS Pejřavák.

KRONIKA 1965 - 69

Po smrti kronikáře Václava Mejzra v r.1967 se přestala kronika dopisovat a pokračovatelem

měl být pan Vladimír Peterka (č.p.3). Po jeho úmrtí v r. 86 nebyly v pozůstalosti poznámky,které

si údajně vedl,nalezeny a kroniku jsem převzal v r.1989 nedopsanou od roku 1965.

Dopisuji tedy dle pamětníků,matrik a svých vzpomínek po desetiletích roky do r. 1990 a následující již dle poznámek,které si vedu.Toto bude dáno k nahlédnutí obyvatelům Březinky k doplnění nebo upřesnění.

Lubomír Andrš , Březinka 8 , nar. 4.7.1958 zde.

ŠKOLA

V letech 64-68 učila v jednotřídce učitelka Jana Špetlíková,která ve škole bydlela s manželem Václavem,jenž učil v Bělé p. Bezdězem a někdy zde suploval.Občas zastupoval i stařičký

učitel Lainer z Hlinoviště.Začínal vždy vyučování s housličkami a my jsme zpívali "Aničku

trucovitou" a jiné národní písně.Jeden žáček vzadu zpíval schválně falešně.

Učitel,jedno ucho na housličkách,druhé do uličky,došel až k němu a najednou švih!- a už

jí měl smyčcem za ucho.Škola byla také kulturní institucí ,žáci vystupovali na různých besídkách na sále hospody,MNV nebo u Šprimglů.Škola byla zrušena v r. 68,kdy do pěti

tříd chodilo jedenáct žáků.

HOSPODA

Spejchlíkova hospoda byla provozována Jednotou,Podkováňské pivo v ní točil Šváb Josef

z č.p. 68 a později Ulmanová Marta z č. 26.Chodilo se dlouhou chodbou doprava kolem sudů

do lokálu ,záchodky byly na dvoře v přístavku.Někteří hosté se vypouštěli hned na dvorku,přičemžnaproti u č.p.28 sedávala paní Kučerová na sluníčku a nadávala jim,někdy si i stěžovala na MNV.

OBCHOD

V prodejně jednoty prodávala Kučerová Julie,měla ji nejdřív ve svém domě(č.p.28),později pak v letech 69-70 byla přebudována ze sálu Špringlova hostince vybouráním výloh nová prodejna.

ZEMĚDĚLSTVÍ

Hospodářská zvířata chovalo místní JZD- v zabraných stájích u Henců prasata,u Ulmanů a

Sovinů hovězí dobytek.Během 6O.let pak vyrostl za Poustkovou cestou kravín,ocelokolna

a odchovna velkých telat.Malá telata se chovala v přebudovaném býv. prasečáku, tzv. horním

teletníku.V areálu byla i váha a kancelář zootechnika, t.č. Vladimíra Peterky.V družstvu byli

i čtyři tažní koně, se kterými jezdili i p. Ulman a p. Bajtl.Jednoho koně měl také p. Michal v soukromém vlastnictví.

V té době se používaly traktory Zetor Major 30 - 40 a Super 50.Mlátilo se kombajny SK 4

a oralo "pásáky" DT 54,obojí z Ruska. V obci soukromě hospodařili při zaměstnání Václav

Mejzr ml. a Peterka Václav( č.p.29),drželi několik krav a obdělávali záhumenky. Na jaře se

provádělo jednocení a na podzim sklepáváni a osekávání cukrovky, při čemž se sešla na poli celá ves.

LESY

Koncem 60. let byl zde hajným p.Baláček a také bydlil i s rodinou v hájence.V lese z obce pracovali p.Florián,dále pí.Švamberková,Švábová Alžb. a pí. Kyselová.

KULTURA

Kromě akcí,které popisoval můj předchůdce,nelze opomenout stavění máje,které koncem 60.let

mělo svůj vrchol.Do postavené májky se tloukly dole kosy z kombajnu proti podříznutí,provázek vedl z májky na zvon a v koruně lípy mělí hlídači stan,kde hlídali celou noc.Přesto se chlapcům z okolí podařilo několikrát májku strhnout.Jednou spadla Žitným na plot,ale nikdy se májku nepodařilo ukrást.Naši hoši měli jeden rok máje čtyři,ukradené snad z celého okolí.Koncem května se pak pořádalo kácemí máje s dražbou a veselicí. Tancovalo se na vratech od stodoly přímo na návsi.

Za kulturou se pořádaly i zájezdy do Ml.Boleslavi a Prahy, většinou z iniciativy JZD,ale i jiných organizací.

UDÁLOSTI

V létě 65 objížděl traktorem p.Huňát z Březovic hromadu krmení na dvoře u Sovinů a převrátil se

do senkrovny.Vyplaval i se závoznicí,ale traktor musel tahat jeřáb.

Na podzim r. 65 si hráli hoši Lubomír Andrš a Václav Kuntoš se sirkami na půdě Kuntošovic chléva a podařilo se jim podpálit slámu,od které následně shořela celá střecha.

Mimo požáru udírny ve sklepě u Ulmanů (č.p.23) to byl snad jediný požár během deseti let.

Dne 19.12.1967 se občan Josef Macoun u sebe doma v č.p.13 podřezal břitvou,následkem čehož zemřel.

V červnu r.68 se na Bezveli v rámci vojenského cvičení objevili sovětští vojáci,kteří zde vybudovali tábor,včetně velké antény,který bez rozebrání opustili koncem července,aby se do něj po okupaci 21.8.1968 zase vrátili.

Dne 3.3.1970 zemřel František Kudlák z č.p.21,který za svého života osázel náves ovocnými stromy(které rodí dodnes)poté,co původní stromy v r.1929 vymrzly.

SPOLKY

SVAZ POŽÁRNÍ OCHRANY-dříve Hasiči-aktivní spolek vedl v letech 61 - 76 Jaroslav Pešán,v ostatních funkcích se vystřídali snad všichni trochu aktivní občané Březinky.Pravidelně se konala cvičení 21 okrsku na návsi, kde se sjížděly hasičské sbory z okolních obcí,útok vedl od nádrže na čekárnu kde bylo zabedněné okno aby ho nevyrazil tlak vody.Obvykle hrála Pazderníkova kapela z Březovic.V Srpnu pak chodily dvoučlenné žňové hlídky žáků místní ZDŠ s chlebníčkem s znakem SPO a sešitem a nechávali si od pracujících na poli potvrzovat že dohlíželi zda nehoří.Spolek pořádal tradiční Hasičský ples který v lednu zahajoval v Březince plesovou sezonu,spolu s ostatními spolky i Maškarní a p.Tradiční byl i zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic,jehož součástí byla i návštěva Terezínské malé pevnosti, kde předseda nezapoměl ukázat svoji postýlku v cele kde byl zavřen v letch 44-45.

ČESKÝ SVAZ ŽEN byl další aktivní spolek v obci který se podílel na kulturním a společenském životě obce.

Další mládežnické organizace jako Svaz mládeže nebo Pionýr při ZDŠ.

V obci fungovala i Místní organizace KSČ a Svazu přátel SSSR a o fungování těchto bolševických organizací by měli vypovědět pamětníci - někdy i postižení.

SVATBY

18.11.1967-Ludmila Peterková a Jiří Gabriel

13.1.1968-Miloslava Rimplová a Petr Dlouhý (z Ml.Boleslavi)

 

NAROZENÍ

8.11.1967-Mitteis Zdeněk

...............Síbr Josef

15.7.1969-Hašlová Monika

21.8.1968-Renata Gabrielová

5.1.1969-Mitteisová Blanka

ÚMRTÍ

21.2.1965-Anna Zímová,r.Pšeničková(č.p.26,nar.1874)

1.4.1966-Frant.Vlček(č.p.6,nar.14.8.1897)

19.3.1967-Bohumila Honcová,r.Peterková(č.p.39,nar.17.11.1879)

4.12.1967-Václav Mejzr(č.p.12,nar.12.1.1887)

19.12.1967-Josef Macoun(č.p.13,nar.1887)

8.3.1968-Václav Macoun(č.p.36,nar.1895)

10.1.1968-Josef Ulman(č.p.26,nar.1884)

31.8.1969-Josef Michal(č.p.7,nar.1890)

9.11.1969-Štěpán Buriánek(č.p.45,nar.1905)

5.12.1969-Josef Honc(č.p.39,nar.1882)

3.3.1970-František Kudlák(č.p.21,nar.1885)

 

KRONIKA OBCE BŘEZINKA 1971-80

 

MNV - O správu obce se staral Místní národní výbor .V těchto letech byl předsedou?,tajemníkem?,členy komisí?

Po sloučení naší obce s Březovicemi v.r 76? byla budova MNV přebudována na Mateřskou školku.Byl probourán průchod do vedlejší hospodářské budovy Hencova statku,kde byla zřízena ložnice.

Volby v naší obci probíhaly na podzim 76.Do demokratických měly dost daleko.S volební komisí tam většinou seděl i volený předseda a dohlížel,kdo půjde za plentu.Volební účast byla vždy 99,9%.

NÁVES - V minulém desetiletí dosluhovala kruhová kašna s vodotryskem na návsi.Vždy před létem roztopili hasiči sud s asfaltem a tmelili spáry,kašna však stejně utíkala.Protože to byla jediná možnost ke koupání,nechala obec v r.1970 kašnu vybagrovat a spojit s sousedním kalem.Občané pak svépomocí(za 6 kč na hodinu)vybudovali betonovou nádrž o rozměrech 15x25 m hlubokou od 0,7 až do1,8 m.Ta pak sloužila několik desetiletí ke koupání nejen našich občanů,ale sjížděli se i z okolí,protože podobnou nádrž měli jen v Plužné.Musela se vždy po asi 2-3 týdnech vyčerpat a napustit vodou z vodárny,která se upravovala modrou skalicí.V době veder byl bazén obležen a jeho modrý nátěr lákal k koupání jako Březinská Riviéra.

Asi v roce 74 byly na návsi a „V hoře“vysázeny po ruském způsobu břízy,asi aby Březinka dostála svému jménu.Parčíky byly obehnány půlmetrovými plůtky z výlisků s podezdívkou a vysázeny thůje a konifery.

HOSPODA - V letech 74-75 bylo přistavěno k hospodě přísálí,které rozšiřovalo kapacitu sálu o 50 % a obsahovalo i nové soc.zařízení a klubovnu .Také byla vyměněna okna na stávající budově a zmodernizován lokál a jeho zázemí.

Stavělo se svépomocí v akci „Z“,hlavně z řad návštěvníků hospody a mládeže.Ti pak po práci táboříli za hospodou u ohýnku,protože provoz nebyl přerušen,tedy pokud počasí dovolilo.V hospodě stále pivo točila Marta Ulmanová z č 26.

Hospodě se pak říkalo „Dům mládeže“,což se tehdy nosilo.

V novém sálu se konaly vyhlášené zábavy s bělskou skupinou Fantom,která se v době normalizace musela přejmenovat na Generaci.Návštěvy 300 a více lidí na zábavě nebyly ničím mimořádným.Konaly se tu i různé akce závodů a organizací z města,kteří si příjeli vyhodit na venkov z kopýtka.

ZEMĚDĚLSTVÍ - V JZD Březovice pracovala snad třetina obyvatel obce.Na Honcově zahradě byla v r.72 zbořena stodola a vedle postavena čtyřbytovky pro zaměstnance,zkolaudovaná někdy v r 74.

Pěstovala se hlavně cukrovka a obilí,byly scelovány lány aby je bylo možno obhospodařovat velkými stroji.Tak bylo rozoráno mnoho polních cest,například ze Špičky k Rousovské studánce,kudy jezdili hospodáři v době před zavedením vodovodu pro vodu.Byl rozorán i asi půlkilometr „Mlejčnice“mezi agáty u Katusické silnice a Horkou u Pluženské.Jde o historickou „Mléčnou cestu“ po které se vozilo zboží z vesnic od Mšema na trh do Bakova n/J.Její zbytek probíhá ještě úvozem do Valovic.

LES - Hajný Baláček se odstěhoval z hájovny asi v r 73.V r.75 se přistěhovala rodina Karla Holana z N.Oldřichova,který pracuje v lese s m.pilou.

Valdštýnské polesí od Bezděze až k nám bylo podel hlavní cesty rozryto zákopy a obrovskými jámami na ukrytí tanku nebo auta.Vybudovala si je okupační Sovětská armáda jako záložní prostor pro evakuaci vojenského prostoru Vrchbělá.Na trouhelníku cest u Lázku byl vybudován velký podzemní kryt.Kousek od Bezdězského nádraží směrem na Okna pak bylo velitelství této oblasti v betonovém bunkru i s mapovými stoly.Na Komošíně u Březovic pak bylo v lomu školící středisko SA.Když měli cvičení,potulovali se často po obci zubožení vojáčkové nabízející k prodeji hodinky nebo shánějící alkohol.Jejich velitelé pak po vesnických hospodách šmelili s proviantem ,který vyzáblým vojákům evidentně scházel.

SPOLKY - činnost?

UDÁLOSTI - v Březinské Kronice se v r. 1947 můžete dočíst o hrubosti školáka Karla Kysely a později je zápis o jeho útěku z učení,kde se dostal až do Polska.Do Březinky občas zajížděl za svým bratrem a začátkem léta 1973 přišla zpráva z Varnsdorfu,že se tam při nočním koupání cestou z hospody utopil.

Oprava hospody v Březince měla i své oběti.V létě 1974 jela skupina občanů na kolech na pivo do Březovic.Při návratu zůstal pozadu Jindřich Kysela z č 39 a byl ráno nalezen v bezvědomí v příkopu řidičem autobusu.Po převozu do nemocnice zemřel.

Na Hod Boží 25.12.74 spáchal v naší obci sebevraždu bývalý předseda JZD Březovice Ladislav Hruška(z Katusic), stár 46 let.Když byl odvolán z funkce,začal ještě více holdovat alkoholu,nikde ho nechtěli zaměstnat a také jeho bývalí přátelé se od něj odvrátili.O vánocích to zřejmě neunesl a oběsil se v kleče na malé jabloňce za Ulmanovou stodolou. Na silonovém provázku,který předtím vyprosil na návsi pod záminkou,že jde kupovat tele.Objevili ho malí chlapci, kteří šli kolem a řekli to v hospodě(bylo to okolo poledne).Štamgasti ho odřízli,byl však již mrtev.

Začátkem sedmdesátých let spáchal sebevraždu oběšením v kůlně za domem i Karel Tůma z č.58.

 

 

NOVÉ DOMY-Montovaný atriový dům si na býv.Honcově zahradě za kalem postavil Zdenek a Ivana Švábovi,čp 51.

Zděný dům si postavili na zbořeništi vedle čp 18 Jiří a Marcela Hašlovi-č.15.

 

SVATBY- 18.4.70 - Marie Jindřichová a Václav Boháček z Rejšic

26.6.70 - Mejzrová Miloslava a Bohumil Kolář z Č.Lípy

12.11.70 - Bělonožníková Ivana z Bělé a Zdenek Šváb

11.12.70 - Hana Pátková z Jestřebí a Jozef Mejzr

15.9.72 - Alena Nedvědová ze Sudoměře? a Josef Nedvěd

31.8.74 - Alena Peterková a Jaroslav Pavlík z Bělé

28.6.74 - Marie Peterková a Jan Hofman z Bělé

3.4.76 - Alena ? z Rejštejna a Petr Hašl

18.6.76 - Jitka Kuntošová a Miroslav Klaus z Katusic

26.6.76 - Jana Peterková a Václav Frost z Katusic

30.7.76 - Jindřiška Tréglová a František Novák z Lín

22.7.77 - Marie Peterková a Jozef Bělonožník z Bělé

17.6.78 - Hana Ulmanová a Libor Nejedlý z Mn.Hradiště

15.9.78 - Ludvík Peterka a Hana Milerová z Březovic

03.11.78 - Anna Štolcová z Katusic a Vladimír Pešan

27.10.79 - Jindřich Kysela a Zdena Holanová

 

NAROZENÍ - 15.6.71 - Mejzrová Jana

16.10.71 - Vlčková Marta

7.71 - Gabrielová Jitka

20.1.72 - Kolářová Slávka

2.6.72 - Šváb Zdenek

24.3.73 - Bajtlová Iva

17.6.73 - Jan Vlček

12.2.74 - Mejzr Jozef

23.2.74 - Kolářová Irena

27.3.74 - Švábová Martina

3.9.74 - Pavlík Jaroslav

7.5.76 - Žáková Simona

17.9.76 - Hašl Petr

10.11.76 - Klaus Tomáš

5.6.77 - Hašl Jiří

6.11.77 - Klaus Miroslav

29.11.78 - Pavlík Petr

7.2.79 - Hana Hašlová

1.2.79 - Holan Pavel

7.12.79 - Žák Martin

 

? - Martina a Pavel Rimplovi

? - Ludmila Peterková

 

ÚMRTÍ - 6.1.71 - Marie Ulmanová(č.26)nar. 1900

12.6.71 - Marie Novotná (č.16) roz. Zdobinská 1893

16.6.74 - Adolf Mareš (č.56) n.1885

4.8.74 - Jindřich Kysela

14.12.74- František Bergman n.1923

25.12.74-Ladislav Hruška z Katusic,býv.předseda JZD.n 1928

7.1.75 - Marie Vlčková (č.6) r.Tycová 1896

21.4.75 - Václav Kučera (č 28)n.1921

24.11.76- Bohumil Rimpl (č.41)n.1907

13.12.76- Josef Rigert (č55) n.1902

 

25.3.1977- Josef Šváb (č.68) n.1918

? - Frusová,Frus -(č.4)

? - Mejzrová (č.12)

? - Hašl Petr (č.15)

? - Flusek ( č.33)

? - Stanislav Špringl,Špringlová (č.40)

? - Síbr Josef st. (č.43)

? - Jaroslav Volák (č.49)

? - Hašl Emil (č.59)

? - Bajtlová (č.60)

? - Václav Peterka (č.62)

? - Karel Florián (č.63)

? - Alžběta Švábová (č.66)

 

KRONIKA OBCE BŘEZINKA 1980-89

 

POČASÍ -Zimy byly od r.81 do 87 dosti tuhé,88 a dlší už teplé.

V r.89 zima teplá,bez sněhu,jaro sušší.V květnu od 17 vedra jako v létě,i v červnu.Začátek července vedra,potom deštivo.Září mokřejší,ale dost pěkných dní,říjen podobný,koncem měsíce v noci mrazy,mlhy.Listopad deštivý,po 20 přituhlo,26 hodně sněhu,fujavice,závěje.Prosinec bez sněhu,teplo.

OBEC -MNV jsme měli v Březovicích,předseda Václav Med z Březinky.

v r.1981 to po “volbách“ předal Novotnému Stan. z Březovic.V r 1986 jsme spolu s Březovicemi spadli pod MěNV Bělá p.B.,kde byl předseda Ludvík Bernard. V Březince byl městem založen Občanský výbor č.13.který měl přenášet požadavky občanů na město.Předsedou byl Jiří Gabriel a asi pět členů+ dvě poslankyně a aktivista.Byly pořádány jarní brigády na úklid obce.Ze zápisů je dnes zajímavé,o co všechno se OV staral-vymalování obchodu a hospody,závady na byt.fondu MNV,kontroly pitné vody a brigády na zprovoznění koupaliště a okolí.V r.88 sehnali dlaždice a i s nečleny uděláno posezení před hospodou,které sloužilo(lavice na různých místech v obci až dodnes)hostům hospody.

Na jaře opravili z dodaných dlaždic a betonu schody u hospody Z.Šváb a Štefan Krištofík-po práci zdarma.

Na jaře 89 složil svou funkci J.Gabriel a MěNV hledal nového.Z členů OV to nechtěl nikdo,ani jiný straník v obci,i za pomocníkem VB byli a taky nic,tak museli za nestraníky.Tuto funkci jsem nakonec přijal já,Lubomír Andrš ve věku 30 let,a jen mládí mohlo mé rozhodnutí ospravedlnit.Ale schválit to musela místní organizace KSČ,což byli čtyři lidé ve věku kolem sedmdesáti let,dva byli pro,dva proti,ale předseda MNV to prosadil,aby už nemusel hledat.Na první schůzi v místním pohostinství to odsouhlasili občané obce.

V té době se už dost uvolňovaly poměry,a tak bylo v rozhlase občas slyšet různé názory.Asi týden před schůzí jsem slyšel v rádiu prof.Zděnka Dientsbiera z Českého Mírového výboru(který je dnes předsedou Ligy proti rakovině),jak říká při interviu,že by bylo na čase jednat s SSSR o odchodu sovětských vojsk z našeho území.

Vzpoměl jsem si,jak po každé hasičské nebo jiné schůzi v osmdesátých letech předseda MNV Med vytáhl papír, a tu občané podepisovali dopis R.Reganovi nebo odsuzovali neutronovou bombu a křídlaté rakety,ač ty ruské měli skoro za chalupou.Napsal jsem tedy dopis panu Dientsbierovi s obsahem jeho prohlášení a s tím že mu občané Březinky přejí nmoho úspěchů v jeho konání.Předseda Měú Bernard a NF Disman,kteří byli přítomni,byli zjevně v rozpacích,zato březinští občané se mohli strhat,jak mě odsuzovali a lezli papalášům do zadku.Jediný se mě zastal Vladimír Peterka,ale nepodepsal nikdo.No alespoň jsm viděl kdo je kdo.

Hlavním úkolem který jsme si předsevzali,bylo zabránit kontaminaci vody ve studni na dole,neboť v ní byly již několikráte zjištěny několikanásobné dávky dusičnanů,které zřejmě pocházely z kukuřice,kterou místo pastvin pěstovalo na dole JZD.Údolí je přirozenou vodotečí od Komošína až do Bělského potoka,a tak se tři km kukuřice ,která se přehnojovala prášky(2x víc než obilí)a postřiky,při kždé bouřce nebo tání vymývala do naší studně.Z vyšší moci bylo rozhodnuto čerpačku obchvátit potrubím o prům 1 metr,trubky byly dokonce navezeny ale nikdy to nebylo realizováno a válely se tam ještě 10let.Naštěstí kukuřici tam přestali pěstovat.

Další znečistění hrozilo od skládky domovního odpadu pod hospodou,která v té době sahala až do poloviny cesty k čerpačce.Ukládalo se tu všechno-popel,plasty,uhynulá zvířata i zbytky všelijakých chemikálií z domácnosti.Vybudovali jsme u kalu rampu a MěÚ dodal kontejner a zajistil vyvážení na řízenou skládku.

Další problém bylo koupaliště.Na podzim minulého roku ho vysáli hasiči při plnění cisteren-někde v okolí hořel les.Koupaliště nebylo zaarmováno a přes zimu mrazem popraskalo.Jeden chalupář nám ze stavby v Praze,kde pracoval,přivezl tmely a nátěr Sokrat,kterým jsme ho utěsnili,tak že byl na pár let pokoj.

Také se nám podařilo předělat hřiště na návsi,svezli jsme se s opravou silnice do Březovic a vyasfaltovali ho.na tom spolupracovali v květnu a červnu snad všichni mladší březiňáci a taky jsme to řádně oslavili Pouťovou zábavou na novém hřišti.

Na podzim vydán občasník OV-13 Novinky z Březinky za pomoci chalupáře p.Šmejkala.

PŘEVRAT -Po známých událostech 17.11 na Národní třídě se na venkově nic nedělo.Proto jsem jel v úterý 22. zkoumat do Boleslavi,co se tam děje,ale shromáždění u divadla jsem nenašel(sešlo se 200 lidí).Druhý den jsem se to v práci dověděl a tak jsme příští dny jezdili s Vl.Peterkou a H.Mitteisem k divadlu demonstrovat,a informace předávat v obci.(22.-500 a 24 -3000! lidí u divadla )

V polovině prosince 89 byl z budovy školky odstraněn hanebný nápis „Se Sovětským svazem na věčné časy“(a ani o vteřinu déle,jak se říkalo),který tam dal nainstalovat v r.78 předseda MNV.Kvůli tomuto nápisu jsme museli vyslechnout mnoho poznámek od lidí z okolních obcí“Co jste to za bolševickou vesnici“a podobné.

UDÁLOSTI V DESETILETÍ: 4.července roku 82,při cvičných střelbách Okupační Sovětské Armády v voj.prostoru Vrchbělá byla omylem zasažena škola na Tyršově ulici.Cvičný projektil z tanku(tedy ráže minimálně 72mm)zasáhl zeď druhého patra -schodiště na severozápadní straně.Udělal si otvor o průměru 80cm a vyrazil dveře do jedné tříd,kde pracoval topenář,který utrpěl šok.Děti měly naštěstí prázdniny.

8.června 83 se nad sousedními Katusicemi porouchala stíhačka MiG 21.Pilot ji namířil do polí a katapultoval se.Letoun se bohužel odlehčil a doletěl až do Čisté,kde se zřítil na náves.Urazil při tom část jednoho domu a shořelo několik lip.Vedle pobořeného domu je škola,kde cvičily děti na hřišti a musely se skrýt před vybuchující municí z hořícího letounu.Okolí bylo obšancováno policií a STB,a okresní noviny Zář pak psaly,že v Čisté spadlo práškovací letadlo.

 

ZÁBAVY - pořádali v obci každoročně hasiči svůj ples a svaz žen i několik zábav během roku.Zapisuji až od r 89.

1.7.89- Pouťová zábava aneb Vítání prázdnin-na návsi na hřišti-Hraje Podkováňská pivovarka-Valeš.

19.8.89 - Country bál na sále v hospodě-Hraje Modré světélko z M.H.

SPOLKY -Hasičí se 10.6.89 zůčastnili okrskové soutěže v Březovicích.Skončili šestí,na soutěž jsme si půjčili stříkačku z Dechtochemy PS 12,naše byla rozbitá v opravě.

Ostatní spolky -?

ZEMĚDĚLSTVÍ -V osmdesátých letech se zcela vyrovnal rozdíl mezi platy v zemědělství a průmyslu.Snad v každé rodině měli už auto ,modernizovaly se domy i zařízení bytů.Pro práci v zemědělství se přikláněla i možnost naturálií-brambory,obilí,vykrmený vepř a p.V vedení JZD Březovice se v tomto desetiletí vystřídalo několik předsedů.Po odvolání p.Voláka z Březovic byl dosazen p.Buzický ze Strašnova,po něm ještě někdo? a někdy od r.84 předsedoval Antonín Vokoun z Bělé.Ten byl v r. 89 odvolán členskou schůzí a na jeho místo nastoupil Luboš Verner ,který se do Březovic předtím přistěhoval.

UDÁLOSTI-V březnu 80 byl přes obec položen nový asfaltový koberec.Práce byla odvedena kvalitně,protože nám slouží dodnes(2006) celkem bez problémů. V červenci 89 se samovznítilo seno v ocelokolně v areálu JZD.Naši hasiči natáhli vodu od koupaliště a přijely sbory z Bělé a Katusic.Zničila se střecha a neshořelé seno se muselo vyvézt.

NOVOSTAVBY-Vedle č.4,které potom zbořil,si postavil dům Vladimír a Ludmila Peterkovi(1980)

Montovaný domek k rekreaci si postavila na části parcely č.27 .Zuzana Vrchotická z Prahy(1982 ?)

Další domek k rekreaci si na části býv.Honcovy zahrady postavil Karel Bolomský z Prahy(1984?)

NAROZENÍ -

7.2.80 - Jindřich Kysela č.39

5.9.81 - Michal Andrš č.8

9.10.81 - Vladimír Peterka č.4

26 .1.82 - Jana Kyselová č.39

? .3.82 - Veronika Krištofíková č.59

21.10.83- Zuzana Andršová č.8

? .8.84 - Roman Krištofík č.59

7.6.83 - Marek Klaus

18.2.85 - Michaela Ulmanová -č.26

21.6.87 - Ivana Klausová

8.3.87 - Martin Ulman č-26

28.5.88 - Lukáš Sejpka č- 18

 

SVATBY -

18.7.80 - Josef Peterka a Hana Černá

14.11.80 - Oldřiška Peterková a František Šavrda

18.4.81 - Helena Kováčová z Holan a Lubomír Andrš

4.9.81 - Jana Jirásková a Pavel Dalecký

21.11.81 - Marie Dalecká a Štefan Krištofík z Staškova

19.2.82 - Jana Heltová z Bělé a Václav Kuntoš

5.7.85 - Hana Holanová a Jaroslav Pitrmoc z Bezna

22.6.88 - Renata Gabrielová a Zděnek Roun z Bělé

15.7.89 - Monika Hašlová a Jindřich Jurajda z Jiříkova

30.9.89 - Ivana Bělonožníková a Wilfried Hirt z Chebu

? Mitteisová Blanka a ?

? Mitteis Zdeněk a Iveta ?

 

ÚMRTÍ -

23.10.81 - Josef Andrš č.8

? .82 - Josef Ulman č.26

? - Šulcová č.61

13.3.82 - Ludmila Daníčková

23.5.82 - Kateřina Kuntošová č.18

18.1.83 - Růžena Rimplová č.41

22.8.85 - Jan Vlček č.6

? 86 - Peterka Vladimír č.4

7.1.88 - Hašl Václav č.46

24.4.88 - Anna Kudláková č.21

17.5.88 - Mitteisová Věra č. 14

26.6.88 - Václav Kuntoš

? 88 - Kyselová Anna - č.39

3.2.89 - Kuntošová Růžena č.18

 

21.4.89 - Mejzr Josef č.12

?.5.89 - Žitný Jaroslav č.32

? - Ladislav Peterka č.50

? - Antonín Šlambor č.22

? - Růžena Šlamborová -“-

? - Spejchlík,Spejchlíková č.1

? - Josef Peterka č.62

 

Rok 1990

POČASÍ:Začátkem ledna teplo,po desátém mrazy do -10°C.Koncem měs. zase teplo(až+15°C) do 17.února,kdy napadl sníh,který vydržel týden.26.-28. vichřice-místy orkán až 160km/h.V březnu doznívají větry,t-3-8°C,od poloviny měs. teplo,sucho,až 18°C,noc nad 0,koncem ochlazení,které s dešti přetrvává i začátkem dubna.Kolem desátého ranní mrazíky (-4),konec měs. Deštivo.

V květnu 1. pol. teplo,bouřky a vlhko,v druhé sucho a koncem zima-v noci 0 až -2,ve dne 12-18°C.Začátkem června konečně napršelo,v červenci pršelo pátého,jinak ani kapka. Posledních 14 dní teploty 30-34 °C,sucho-opadává listí. Pršet začalo 6. srpna,až do poloviny měs. přeháňky a bouřky. Září deštivé a pošmourné,t. 8-10°C,vše začíná po dvouměsíčním suchu růst.Od poloviny zima,17. šedivák,den 3°C.Říjen -sucho a pěkně,po 20. v noci mráz až -4°C,po 26. „dušičkové počasí“. Listopad teplý,koncem měs. mrazy až do zač. prosince,před Vánoci sníh,22. roztál,do konce r. sychravo,deštivo.

NOVOSTI: 9.3. - Lampionový průvod k vatře na průhonu-oslava 140.výročí narozenin Tomáše Garika Masaryka. Navázali jsme na prvorepublikovou tradici,přerušenou totalitními režimy(nacisti a komunisti),a uspořádaly oslavy jako symbol znovu nabyté svobody.U zapálené vatry byl přednesen projev a zpívány Masarykovy oblíbené písně(Ach synku,Teče voda aj.)

V dubnu ještě otevírání opravené Březinské studánky skauty z Bělé. Pálení čarodějnic.

V květnu oslava Svátku matek v sokolovně v Bělé.

16.pořádali hasiči zájezd do Hasičského muzea v N. Oldřichově,sklářského muzea v K. Šenově,Hřenska a Děčína. Když jsme jeli na pramici soutěskami a lodivod to rozhoupal,kdosi prohlásil,aby se uklidnil,jinak utopí půl vesnice -bylo nás asi 40.

Začátkem června jsme se už nemohli dívat,když jsme večer seděli na pivu před hospodou,jak je vjezd do koupaliště zanesen bahnem a roste z něj vysoký plevel.

Proto jsme v sobotu 23.provedli úklid a vyvezli asi 10 kár za traktor bahna ,které jsme ručně naložili a vyvezli pod hospodu. Traktor zapůjčil J. Žák a též vyvážel,nakládali snad všichni,co chodí na pivo. Voda už zase sahá až ke břehu.

Mezi 19. a 29.6. opravili hasiči zvoničku a zbrojnici,oboje bylo omšelé a opadané. Zvonička byla okopána do výše 1,5 m a znovu nahozeno těch 15 cm omítky. Byla poopravena střecha,natřena „lucerna“ zvoničky a nátěr fasády.To vše po práci za pár piv provedli místní občané Šváb,Andrš,Žák,Kaválek,Pavlík ml, a další.

  1. 30.6 Vítání prázdnin-dětské odpoledne a večer Pouťová zábava.

    29.9 se v naší obci slavilo 200. výročí narození rodáka Václava Krolmuse.

U jeho rodného domku byl přednesen projev o jeho životě a díle panem Benešem z boleslavského muzea. Kulturní vložku obstaralo kvarteto lesních rohů z Prahy.

Po celé odpoledne byla otevřena v přísálí výstava Březinka let minulých,kde si mohli občané prohlédnout materiály o životě v obci v první polovině století,kulturním dění,živnostech a též byly zapůjčeny panely z výstavy o VK z Bělského muzea. Na výstavu zapůjčili fotky a exponáty občané,realizoval p. Andrš a Šmejkal.

Večer zábava v hostinci .

ZÁBAVY: Společenský večer SDH-(hasičský ples) – 110 lidí(Pivovarka)

24.2-Večer s tancem-Chovatelé drob.zvířectva.

31.3-ROXOR- heavy metal-mládež SDH -150 lidí

  1. 30.6 Pouťová zábava na návsi -80 lidí (Pivovarka)

  1. 20.8 Country bál SDH – 90 lidí (Aqua)

  1. 29.9 Zábava k 200. výr VK-(Pivovarka)

  1. 8.12 Mikulášská záb. SDH-slabší účast -poslední zábava v březinské hospodě(Aqua)

SVATBY: 3.3 Jitka Gabrielová a Ludvík Bečka

2.6 Jindřich Kysela a Alena Velká

NAROZENÍ: ?.10 Mitteisová Kateřina

ÚMRTÍ : 28.2 Ludmila Pešanová č.11

SPOLKY:Hasiči v květnu na okrskové soutěži v Hrdlořezích,v útoku čtvrtí a v štafetě pátí (z šesti).

ÚRAZY:Koncem ledna spadl do sklepa Miroslav Med z č.16 a vážně se zranil na hlavě.Asi měsíc v nemocnici v Praze,v březnu doma -invalidní důchod.

Nad ránem po Mikulášské zábavě chtěl uklidit traktor před mrazem Vladimír Peterka. Při vystupování uklouzl a zlomil si nešťastně nohu.

NOVÉ DOMY:V zadním traktu dvora č.39 postavena montovaná bytovka se 4 byty 3+1 ve dvou patrech a jedním 1+1 a kotelnou v suterénu. Bydlí v ní :Hašl Petr a Alena-přestěhovali se z obec. bytu v býv. škole,Louda Jiří a Alena z Bezdědic,Lev Bohumil a Jana z Teplic a Mezera Libor a ? .Suterénní byt koupil Vaněk Zd. a pronajímá to s Loudou Němcům na rekreaci.

PŘISTĚHOVALÍ:Lebeda Pavel s ženou Annou se přistěhovali do hájovny. Oba pracují v lese,on dostal přezdívku Čáryfuk neb měl fousy a když se napil tak dost vyváděl. Zlí jazykové tvrdí,že se seznámili v blázinci.

 

BŘEZINSKÁ KRONIKA -ROK 1991

 

POČASÍ:Začátkem měsíce sychravo,teploty okolo 0.Po čtrnáctém v noci mrazy,ve dne teplo,slunečno,koncem m. přeháňky,zataženo. Od února mrazy,přes den slunečno,pátého v noci-18°C.V dubnu pěkné slunečné dny,koncem měsíce zima,padá ledovka. Od května teplo a pěkně,koncem června až do srpna vedra i přes 30°C.

Září obstojné,podzim normální bez výkyvů. V prosinci 14 dní před vánocemi napadl sníh a mrazy do -10°C.Čtyři dny před Vánocemi obleva,ale sníh přes svátky vydržel.

NOVOSTI:Od ledna provozuje truhlářskou živnost na plný úvazek v suterénu č.8 .Lubomír Andrš.(Živnostenský list od 17.7.1990-při zaměstnání)

30.1 – Veřejná obecní schůze- osamostatnění obce-všichni pro .Byl proveden průzkum,do obchodu dány hlasovací lístky a urna-80%pro,osamostatnění brání legislativa.

V dubnu byl hostinec vrácen Jednotou dceři původního majitele Z.Nedvědové z Prahy.,která jej předala synovi. Ten hostinec uzavřel a hledá nájemce nebo kupce.

Pamětníci tvrdí,že tato restituce je dosti podivná,když majitel Spejchlík byl v 50-60 letech předsedou místní organizace KSČ.

Obchod v bývalém Špringlově sále byl v srpnu vrácen Jos. Čtvrtníkovi z Bělé.Ten jej prodal Janu Nerudovi z Pětikozel a ten jej pronajal paní Matuškové z Rokytovce,která jej po 2 měsících vrátila pro neúměrný nájem. Obchod uzavřen.

Pivo,limo a cigarety je možno zakoupit v „nápojce“ kterou si k truhlářské živnosti otevřel od dubna L.Andrš v č.8.

Někdy na jaře přemýšleli čtyři kumpáni-B.Lev a P.Lebeda z Březinky a Š.Zedníček a ještě nějaký Slovák,zaměstnaný také v Březovicích-jak se dostat lacino k penězům. Vydali se proto do lesa a pod proudem(!!!) ustřihli vedení na Valdštejn. Lebeda při tom prý spadl ze sloupu a rozbil si hlavu tak, že byl víc jak dva měsíce v nemocnici v Motole. Dráty prodali do sběrny,ale policie na to přišla, tak dostali u soudu nějaký „flastr“,pouze Lev se s toho nějak vykroutil,že to prý jen vez a nevěděl co to je,tak dostal snad míň,Lebedu „zatloukli“,aby neměli ještě větší průšvih. A pak že v místních lesích Petrovští vymřeli...

23.10.Byla svolána nová schůze do přísálí,starosta Hartman přednesl možnost odpoutat obec od Bělé k dni.1.1.92.Zároveň poznamenal,že dle tohoto zákona stačí aby bylo proti 10% obyvatel,a odloučení není možné.

29.10vylepena vyhláška o návrhu na rozdělení. V termínu podali petici proti osamostatnění obce tito obyvatelé:Med Václav,Medová Anna,Med Miroslav,Medová Irena st.,Medová Miroslava,Mejzr Václav,Mejzrová Marie,Mejzr Josef,Mejzrová Hana,Mejzrová Jana,Mejzrová Miloslava,Mejzrová Miloslava ml.,Žák Josef,Žáková Jitka,Vaněk Zdeněk,Vaňková Dagmar,Vaňková Renata,Síbr Josef,Síbrová Marie,Pavlík Jaroslav,Pavlíková Alena,Ulman Martin,Ulmanová Marta,Ulmanová Milena,Peterka Vladimír,Nedvědová Věra a Sýkorová Miloslava.

Díky těmto obyvatelům a špatným zákonům nebyla obec osamostatněna a tak nám vládnou z Bělé. Protože v dalších letech nastal čas změn a každý měl svých starostí dost,již nikdo nezkoušel toto zvrátit

13.12-Na schůzi,kde toto oficiálně oznámil starosta Hartman občanům ,přišlo jen 12 občanů,z těch co podepsali petici poslali jen jednoho zvěda.

V tomto roce byly navráceny v restituci některé pozemky v obci původním majitelům-Ulmanůn 23 zahrada u teletníku a dvůr s hosp. budovami a Václavu Kyselovi pozemek u teletníku.

V listopadu byl polžen asfaltový koberec od hájovny přes celý kopec směrem k Lázku,a celá cesta opravena štěrkem až na Valdštejn.

Na Valdštejně byly nasazeny na „granatýry“ nové střechy,neb do těch starých už zatékalo.

Před vánoci nalezl u Maršů chalupář Šubrt na cestě od „Daňků“ mrtvého hajného v penzi pana Mišku,i s vánočním stromkem,který si nesl domů. Asi infarkt.

NAROZENÍ :?

SVATBY:?

ÚMRTÍ. 21.5 - Marie Buriánková

? - Voláková Marie

? - Bajtl Josef

? - Nedvědová Věra

? -Miška ?

ZÁBAVY :Letní zábava SDH na hřišti 31.8 – (Pivovarka)

SPOLKY:Hasiči se zúčastnili okrskové soutěže v Bitouchově-poslední.

PŘISTĚHOVAL:

ODSTĚHOVAL:Hugo Mitteis do služ. bytu do Katusic-nechal dům mladým.

 

KRONIKA OBCE BŘEZINKA ROK 1992

 

POČASÍ:Začátek měsíce bez sněhu,t-kolem nuly. Od 17. mrazy přes -10°C ,22 oteplení-noc-5°C,den 0.Konec zimy mírný. V dubnu na Velký pátek padá sníh a ještě po velikonocích. Jaro pak suché.23.6 v 19 hod. přišla bouřka s přívalovým deštěm a pršelo až do rána.V kale se zvedla voda o ¾ metru a přetekla přes hráz.

Červenec suchý,v polovině několik dní zataženo,ale pršelo málo. Potom zase vedra 30-35°C.V srpnu se trochu ochladilo v druhém týdnu,trochu pršelo,ale jinak vedra přes 30°C a strašné sucho. V září se ochladilo a přes týden teploty12-15 °C, pak zase teplo,od 14 déšť. Říjen zase suchý,od 13 v noci mrazy až -4°C, ve dne +5-8°C.Od poloviny listopadu deštivo,prosinec větrný,vánoce na blátě,mezi svátky přituhlo a mrzne na sucho.

NOVOSTI: Od ledna otevřen obchod ,nájemce p.Koriandr z Debře,prodává paní Vavříková,ke konci roku dojíždí prodavač z MB,vypovězena smlouva,obchod uzavřen.

Na jaře MÚ Bělá řeší problémy s inventářem na sále hostince .Přes zimu se ztratilo asi pět stolů a 15 židlí,klíče má i nový majitel,MÚ nemá věci kam dát a tak je rozhodnuto prodat inventář (40 stolů,200 židlí a jiné,v inv. hodnotě z r.74-180000 kč.)majiteli hostince za cca 20000kč,s tím,že bude hostinec a sál provozovat.(to nesplnil a inventář během asi 3 let rozprodal.

Prodej piva a cigaret ukončil L.Andrš.

Na návsi si u domu své matky staví kovárnu místní rodák bydlící v Krásné Vsi Mirek Žitný se synem Pavlem. Pomýšlejí na otevření živnosti

Při bouřce 23.6 přívalový déšť vyplavil od pole suteréní garáž Švábovým z č. 51.

SPOLKY:Hasiči-na okrskové soutěži v Březovicích nám chcípla stříkačka-zavřený benzin-zase poslední.

SVATBY: ? Zdena Vaňková a ? Ficek z MB.

NAROZENÍ:?

ÚMRTÍ:?

 

Rok 1993

 

POČASÍ:Leden mrzne na sucho -16°C,6.1 prší,tři dny ledovka,potom teplo,silné větry od západu.27.1 napadlo do rána 10cm sněhu,mrazy noc -14,den-8 °C které vydržely do 7.2,déšť,teplota okolo 0.Od 20.2 sněžení,sníh se drží i vzač.března,ve dne slunce +2,v noci -5-8 °C.6 července vichřice,spadla lípa u brány Ulmanova statku č.23 a přetrhla vedení rozhlasu. Léto nezaznamenáno. V listopadu přimrzlo a napadl snáíh,který vydržel až do zač. Prosince(25.11 se dalo na lyžích dojet až na Bezděz-nádraží-hospoda plná lyžařů. Prosinec dosti teplý.

NOVOSTI:Od ledna je v velké stodole u Ulmanů č.23 spostěn katr-dvě rámové pily typ STS Příbram 50 cm. Provozuje Jiří Ulman a Mir. Šanda z Bělé ještě s dvěma pomocníky.

Koncem ledna začala do obce dojíždět pojízdná prodejna manželů Maštálkových z Bačálek.

V únoru zabavila policie u Mejzra Václava č.4 a Holana Karla č.42 káru a nějaké věci které koupili od neznámého člověka,který je nabízel na návsi. Byl to zloděj a po dopadení se přiznal a tak jim byly věci zabaveny.

26.3proběhla veřejná obecní schůze,kterou vyvolal MěÚ Bělá. Po neúspěšném osamostatnění ukončil činnost původní OV. Signatáři petice proti osamostatnění obce neprojevují žádné snahy postarat se o obec , a tak MÚ navrhl nový OV. Přítomnými občany zvoleni Hašl J.,Hašl P. Švábová I. Trégl z.,Andrš L. Žák J.

Na schůzce OV 30.3 projednány tyto body:

Předseda OV nezvolen,kontaktní osoby pro MÚ p.Andrš a p.Trégl.

Provést jarní úklid v obci.

Navrhnout investice do obce-telefonní automat na náves,2x vodu do koupaliště,navezení štěrku na cesty v obci,střecha na zbrojnici a oplechování, elektroinstalace v čekárně,cesta po poli k bytovce č.55.

Navrženo projednat s MÚ aby peníze a daně plynoucí z obce Březinka přišly zpět do obce. Na fin. odboru MÚ projednal p. Andrš a Trégl-nejsou schopni kromě poplatků ze psa určit výši financí z obce.

Před velikonocemi 10.4 se dělal velký úklid po obci a na návsi.

Na dalších schůzkách během roku se OV zabýval:čištěním koupaliště,kontejner i na druhý konec obce,telef. automat nedostupný-zřídit v školce na stávajícím telefonu veřejnou telef.hovornu s počítačem hovorného,prodej pozemku p.Mejzrovi aj.

V listopadu položena obcí nová eternitová střecha na škole.

6.12 otevřela obchod -koloniál Helena Andršová v č.8

 

 

SVATBY:?

NAROZENÍ:?

ÚMRTÍ: 23.5 - Anna Andršová č.8

 

ROK 1994

 

POČASÍ:Leden-teplo bez sněhu,větrno-28. vichřice,natropila v okolí mnoho škod.Únor-mrazy -15°C,sníh,první týden roztál,zb.měsíce teplo,koncem větrno. Březen zač.chladno,t-kolem 0 až -5°C ,v noci mráz,zima senechce pustit.Duben zač.mírný,desátého napadl sníh. Dále počasí nesledováno.

UDÁLOSTI:15.1 otevřena hospoda po víc jak 30měsících uzavření. Pronajala si ji od p.Nedvěda pí. Faulová z Prahy(má pension Marcela na Bezdězi).Hospodu obsluhují Zedníčkovi z Březovic.

V dostavěné dílně u č.32 si otevřel živnost kovářskou Pavel Žitný z Krásné Vsi,opravuje i dům,kde bude bydlet. Pracuje s otcem.

V květnu odstávka na pile,instalují katr 70 ,sámovačku, zkracovačku, nákul a dopravník s zásobníkem na piliny .Zakoupili starší zařízení někde od Žacléře ze zrušené pily.

V srpnu hospoda zase zavřená,údajně pro velký nájem. Štamgasti tvrdí,že pro něco jiného.

Občanský výbor projednával tyto věci: Snížení koeficientu daně domovní z „městské“ na menší,byl dohodnut kompromis 0,6 na r.1994.Dále prodej pozemku před č.31,oprava cesty k vodárně,oprava veř. rozhlasu poškoz. vichřicí v červnu 93,popel a nepořádek u bytovky 47/48.Dále cesta k bytovce č.55,zasklení hoření zastávky autobusu.Kolik věcí MÚ z podnětů OV uskutečnil,můžete porovnat dnes (v r.2006).

 

SVATBY:

 

NAROZENÍ:19.3 Šárka Škodová

 

ÚMRTÍ: ? Síbrová Marie

  1. 31.3 Kudlák Jaroslav

 

ROK 1995

 

POČASÍ:Mírná zima,únor v noci bez mrazů. V březnu poletoval sníh.V květnu vedra,červen mírný. Červenec a srpen vedra,v posledním týdnu srpna prudké ochlazení a týden déšť. Září,říjen normální. Mnoho luk bylo po suchém létě spáleno do červena. Od listopadu střídavě mrazy až do konce roku,na Vánoce sníh.

NOVOSTI:V únoru nainstalovány na vodojem a čerpací stanici na dole antény s bezdrátovým zařízením na spínání vody. Obsluha již nemusí chodit dolů zapínat,zařízení obsluhují VaK z MB.

10.6 přestěhován koloniál Heleny Andršové do č.52,kde byl upraven obchod.

OV projednával tyto záležitosti:telefonní automat,střecha na požární zbrojnici,lepší zajištění vyvážení kontejneru,cesta k bytovce 55 a k vodárně,horní čekárna,zdůvodnění koeficientu daně 0.6,vyčištění kalu a jednat s SUS o opravě povrchu silnice Plužná-Čistá.

5.11 dovezena telefonní budka-bude umístěna u čekárny.Starosta Bělé Hartman slíbil na obecní schůzi 20.4,že jestli nebude v Březince tel.budka do konce roku,tak nebude starostou.Při podzimní cestě na MěÚ jsem se zeptal ,kdo jim bude dělat od nového roku starostu. Starosta pak prý byl i s autem asi tři čtvrtě dne v skladu Telecomu a nenechal se odbýt,dokud mu budku nedali-(LA).

 

 

 

 

 

 

SVATBY:

 

NAROZENÍ:

 

ÚMRTÍ: 18.11. - Karel Holan-57 let

 

ROK 1996

POČASÍ:9 ledna napadla omrzlice-vše pod ledem,všichni se kloužou. Leden mírný,mrazy do -10°C.V únoru napadl sníh,mrazy až -20°C.Ještě v březnu je pořád sníh a mráz do-10°C,13. napadlo 15 cm sněhu,23 tání,na dole teče „řeka“.V noci však pořád mrzne do -5 °C,občas padá sníh-30.3. napadlo asi 5-10 cm,večer roztálo,31 přes den sněží. Dále počasí nesledováno.

NOVOSTI:16.2 zemřel Václav Peterka z č.29,zvaný „Plácačka“.Žil ve velkém nepořádku a ve svých 86 letech choval až 8 ks podvyživeného dobytka-krmil ho slámou,kterou chodil v noci krást do stohu,neb již nebyl sto mu obstarat píci jinak.

Protože si už asi dva roky netopil,omrzly mu v tuhé zimě letošního února nohy,a tak mu sousedé zavolali sanitu,která ho odvezla do nemocnice,odkud se už nevrátil.

Krávy našli dvě mrtvé u žlabu,třetí padla do rána,dvě převzali dědicové a jednu našli za měsíc při vyklízení hnoje ,z kterého dělal zátarasy proti zimě,v hnoji zahrabanou.

20.2 se vydal s kumpány autem do hospody v Březovicích Jaroslav Birnbaum z č. 17,který si zde na rodné chalupě užíval důchodu(bydlel jinak v Praze).Hrozně se opil,a když ho chtěli po 22 hod odvézt domů,hrubě je odbyl,že půjde sám pěšky.Byl nalezen ráno zmrzlý a zapadaný sněhem v příkopu u kalu Vavřince za Březovicemi.

  1.  

OV se pomalu přestal scházet a tento rok nevyvíjel žádnou činnost.

 

 

 

 

SVATBY:

 

NAROZENÍ:

 

ÚMRTÍ: 15.2 – Peterka Alois č.64-78 let.

16.2– Peterka Václav, č 29-86 let

21.2 – Jaroslav Birnbaum č.17-75 let

 

Rok 1997

NOVOSTI: Při bouřce v pátek 13.června asi v 22 h.udeřil blesk do kůlen Václava Mejzra č.4.Ty dost těsně sousedí s domkem Čapkových,který se však podařilo uchránit.Přijeli Bělští Hasiči a naši natáhli hadice od hydrantu.Kolny musely být postaveny znovu.

8.10. obecní schůze v školce-OV se přestal scházet,je navrženo doplnit výbor a ten si zvolí předsedu. Doplněni Slába Josef a Škoda Jiří. Připomínky občanů- nápis Březinka na čekárně a osvětlení,zákaz vjezdu pod hospodu a kanál na dešťovou vodu,cesty za školou.

OV se sešel 14.10,předsedou byl „sirkovou“ metodou zvolen Josef Slába.

Příští schůzka se uskuteční podle naléhavosti,která nenastala dodnes.

SVATBY: ?.5. - Simona Žáková a Jiří Hašl

 

NAROZENÍ:

 

ÚMRTÍ: 9.8. - Josef Žák

 

Rok 1998

NOVOSTI:

 

SVATBY:

 

NAROZENÍ:

 

ÚMRTÍ:

 

Rok 1999

NOVOSTI:

 

SVARBY:

 

NAROZENÍ:

 

ÚMRTÍ: ?.3. - Václav Kysela

?.4. - Jiří Louda

?.7. - Marie Hančová

?.11.- Josef Nedvěd

?.12. - Václav Mejzr

Rok 2000

NOVOSTI:

 

SVATBY:

 

NAROZENÍ:

 

ÚMRTÍ: ?. - Václav Med

Rok 2001

NOVOSTI:

 

SVATBY: 14.4. - Renata Hakenová z MB a Petr Hašl

  1. 28.4 - Veronika Rydlová a Václav Ginzl

5.10. - Aneta Loudová a Petr de Boer

NAROZENÍ:

ÚMRTÍ:

 

Rok 2002

NOVOSTI:Založeno Občanské sdružení Pejřavák,podrobnosti v příloze.

SVATBY:

 

NAROZENÍ:

 

ÚMRTÍ:

 

Rok 2003

NOVOSTI:

 

SVATBY: 19.7. - Eva Šínová a Petr Hašl

 

NAROZENÍ:

 

ÚMRTÍ: 9.10. - Anna Medová

? - Václav Barák

Rok 2004

NOVOSTI:

 

SVATBY:

 

NAROZENÍ:

 

ÚMRTÍ: 18.5. - Rozália Flusková -84 let

 

Rok 2005

NOVOSTI:

SVATBY:

 

NAROZENÍ:

 

ÚMRTÍ: 5.3. - Marie Mejzrová – 79 let

12.3. - Marta Ulmanová(č 26)-73 let

Rok 2012

NOVOSTI: Do obce se z Prahy přistěhovali manželé Ondřej ("Ondráš") a Veronika ("Nika") Kaločovi a v čp.11 tak vystřídaly manžele Marii a Jozefa Fialovy, kteří se přestěhovali do Bělé.

SVATBY:

NAROZENÍ:

ÚMRTÍ:

 

Rok 2013

NOVOSTI:

SVATBY:

NAROZENÍ: 23.8. Jasmína Kaločová, ?.10. Antonín Žitný

ÚMRTÍ:

Rok 2014

NOVOSTI:

SVATBY: Hana Hašlová a Werner Schönauer

NAROZENÍ: ?.12. Vincent Schönauer

ÚMRTÍ: